Operator masini unelte cu comanda numerica – nivel 2

Cursul de calificare Operator masini unelte cu comanda numerica este furnizat gratuit si va fi finalizat prin obtinerea unui certificat de calificare profesionala tiparit de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei in regimul actelor de studii. Certificatul de calificare profesionala se elibereaza insotit de o anexa- suplimentul descriptiv- in care se precizeaza competentele profesionale dobandite.

Calificarea sau recalificarea in aceasta meserie este necesara deoarece cerinţele pieţei muncii din acest domeniu sunt în continua schimbare, determinata de apariţia tehnologiilor noi în domeniul industriilor prelucrătoare. Astfel, personalul productiv din industriile prelucrătoare va trebui să dobândească competenţele programării şi utilizării maşinilor-unelte cu comandă numerică, întrucât eficienţa vechilor utilaje nu mai corespunde noilor condiţii economice.

Avantajele directe ale finalizării cursului sunt cunoştinţele asimilate şi competenţele dobândite de către participanţi, de ale căror servicii beneficiază în mod direct firmele angajatoare.

Absolvirea programului de formare profesională va contribui la :

 1. mai bună cunoaştere a noilor tendinţe in domeniul industriei prelucrătoare;
 2. dezvoltare profesională;
 3. dobândirea unor competenţe cu recunoaştere naţională, aspect ce va mări şansele angajatului de dezvoltare profesională şi menţinere pe piaţa muncii;
 4. îmbunătăţirea performanţelor tehnice, realizarea de produse de calitate superioară.

Competenţe dobândite:

 1. Comunicare interactivă la locul de muncă
 2. Aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi semifabricate
 3. Aprovizionarea locului de muncă cu SDV-uri
 4. Asigurarea funcţionării maşinilor unelte cu comandă numerică
 5. Controlul pieselor executate pe maşini unelte cu comandă
 6. Depozitarea şi expediţia pieselor prelucrate
 7. Prelucrarea lotului de piese
 8. Programarea maşinii unelte cu comandă numerică – stabilirea originii coordonatelor
 9. Reglarea iniţială a maşinii unelte cu comandă numerică

10. Reglarea statică a sculelor şi montarea dispozitivelor de fixare

11. Studierea documentaţiei de execuţie

Noile tendinte in urma informatizarii proceselor de prelucrare:

Asistenţa informatică permite definirea mai rapidă a modelului geometric al piesei, a proiectării rapide a tehnologiei de prelucrare, calcule rapide şi în timp real pentru stabilirea condiţiilor de operare. În acest context, timpii necesari pentru asigurarea programării pot fi reduşi la jumătate, iar timpii de execuţie pot fi reduşi, de ase­menea, la jumătate.

Aceste avantaje sunt datorate, în general, aportu­lui tehnic adus de comanda numerică, dar sunt mult mai vizibile în cazul programării asistate de calculator, care elimină restricţiile legate de timpii de programare, permiţând:

 • scoaterea în exteriorul postului de lucru a sarcinilor legate de modelarea geometrică, cinematică şi tehnologică a procesului de prelucrare;
 • reducerea timpilor pentru mersul în gol, prin realizarea în regim automat a secvenţelor procesului de prelucrare, prin punerea în poziţie de lucru a sculelor cu viteze de deplasare rapide, prin schimbarea automată a sculelor, prin schimbarea automată a vitezelor cu ajutorul sistemelor de comandă a motoarelor de acţionare;
 • reducerea numărului de operaţii care erau necesare pentru efectuarea de lucrări precise: trasare, utilizare de linete, eliminarea dispozitivelor de copiat;
 • realizarea de suprafeţe complexe – prin deplasarea după mai multe axe simultan şi posibilitatea realizării de piese cu suprafeţe mult mai apropiate de necesităţile funcţionale;
 • definirea condiţiilor optime de lucru, pentru că aceste maşini oferă posibilitatea de a face să
 • varieze continuu viteza de lucru şi, astfel, creşte durata de viaţă a sculelor;
 • diminuarea gradului de implicare a factorului uman, prin creşterea gradului de automatizare
 • a echipamentelor şi prin diminuarea sarcinilor de control, care sunt efectuate în timpul derulării operaţiilor de prelucrare, de echipamente speciale;
 • posibilitatea de a asigura flexibilitatea în raport cu evoluţiile tehnice actuale în materie de
 • moduri de schimbare a sculelor, de proiectare geometrică şi tehnologică sau de utilizarea unor sisteme de procesare a datelor CFAC (Concepţia Fabricaţiei Asistată de Calculator).

integrarea echipamentelor periferice (dispozitive pentru măsurarea sculelor, manipulatoare, roboţi etc) sau integrarea MUCN în ansambluri automatizate (celule flexibile, linii de fabricaţie).