Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport – nivel 1

Cursul de calificare Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport este furnizat  gratuit si va fi finalizat prin obtinerea unui certificat de calificare profesionala recunoscut de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei in regimul actelor de studii. Certificatul de calificare profesionala se elibereaza insotit de o anexa- suplimentul descriptiv- in care se precizeaza competentele profesionale dobandite.

Ocupatia Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport presupune competente legate de desfasurarea activitatilor de curatenie în incinte – resedinte, birouri, sectoare industriale si administrative – si mijloace de transport.

Avantajele participarii la curs:
– Certificat de calificare nivelul I;
– Formatorii sunt specialisti cu experienta semnificativa in domeniu;
– Subventie lunara pentru participantii la curs;
– Servicii gratuite de orientare, consiliere profesionala;
– Examen finalizat cu obtinerea certificatului de calificare, care poate fi recunoscut european prin aplicarea Apostilei de la Haga;

– Cresterea competitivitatii lor pe piata muncii prin cresterea nivelului lor de calificare fata de alti candidati;

– Cresterea stabilitatii locului de munca;
– Imbunatatirea abilitatilor personale si insusirea unui comportament proactiv;

– Posibilitatea ocuparii unui loc de munca in strainatate in baza diplomei obtinute.

Competente obtinute in urma cursului:

 • Comunicarea la locul de munca
 • Munca în echipa
 • Aplicarea normelor de PM si PSI
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Planificarea activitatii proprii
 • Utilizarea sculelor si utilajelor cu actionare manuala
 • Utilizarea utilajelor cu actionare electro-mecanica
 • Utilizarea utilajelor actionate prin motoare cu ardere interna
 • întretinerea echipamentelor de lucru
 • Pregatirea operatiei de curatare Salubrizarea vagoanelor de cale ferata Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
 • Curatarea incintelor
 • Curatarea interioara a aeronavelor

In urma finalizarii cursului, Agentul de curatenie poate desfasura activitati de curatenie in mai multe domenii de activitate: in incinte – resedinte, birouri, sectoare industriale si administrative – si mijloace de transport.

Activitati:

–       curatarea incintelor, cu aplicarea zilnica sau periodica a operatiilor de curatire in succesiunea prestabilita prin instructiunile de lucru, cu utilizarea solutiilor, materialelor si echipamentelor specifice in functie de tipul curateniei de efectuat;

–       salubrizarea mijloacelor de transport rutier, cu efectuarea operatiilor de curatire a exteriorului si interiorului acestora;

–       salubrizarea vagoanelor de cale ferata, cu executarea operatiilor specifice de vidanjare, curatare a spatiilor sanitare, a interiorului si exteriorului vagoanelor, in succesiunea presupusa de tipul salubrizarii efectuate;

–       curatarea interioara a aeronavelor dupa sosirea din cursa, in corelatie cu graficul de zbor, precum si curatarea periodica generala a acestora, la cererea beneficiarilor. aplicarea normelor tehnico-sanitare, mentinand igiena si starea de sanatate personala si efectuarea periodica a controlul starii de sanatate proprii.